Giới thiệu

Giới thiệu khoa Giáo dục thường xuyên

12/28/2014 11:45:19 PM

Khoa Giáo dục thường xuyên-trường Đại học Quảng Bình được thành lập từ cơ sở là khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý – Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập trường Đại học Quảng Bình ngày 24/10/2006. Được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Giám hiệu trường Đại học Quảng Bình; các đơn vị, các cơ sở đào tạo trong cả nước, cùng với với sự nỗl ực cố gắng của mình, Khoa Giáo dục thường xuyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc “xây dựng xã hội học tập; mở rộng các phương thức đào tạo” (Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia – Sự thật, Hà Nội, 2011, tr132).

Từ năm 1999 đến nay, Khoa đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho 1.889 học viên các ngành: Toán tin ứng dung,Tin học ứng dụng, Địa chính, Quản lý xã hội, Giáo dục Mầm non, Sư phạm Toán Lý, Sư phạm Văn Sử, Du lịch, Công tác xã hội, Thể dục thể thao, Cầu đường bộ, Quản lý xã hội, Luật kinh tế, Quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế. Hầu hết sinh viên của Trung tâm ra trường đều đáp ứng yêu cầu của công việc, được bố trí công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo, nhiều người đã trở thành giáo viên giỏi, nhà quản lý giỏi và doanh nhân thành đạt; nhiều người được giao các trọng trách lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức kinh tế ở các địa phương trong tỉnh.

Hiện nay, Khoa đang triển khai đào tạo trình độ đại học cho hơn 400 học viên theo học ở các chuyên ngành:  Giáo dục mầm non, Quản tri kinh doanh, Luật kinh tế, Cầu đường bộ, Xây dựng công trình, Thư viện, Địa chính và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ: Thiết bị trương học, Nghiệp vụ Kế toán trưởng, Nghiệp vụ du lịch, Kiến thức pháp luật.  Cho đến nay, Khoa đã có quan hệ cộng tác với gần 30 cơ sở đào tạo trong nước và trong tỉnh.

Với những đóng góp tích cực của mình vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Chủ tịch UBND Tỉnh. 

Để  góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập, Khoa Giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Quảng Bình tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động của khoa: chuyển đổi từ hình thức đào tạo truyền thống qua đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin, từ đào tạo theo chương trình cũ qua đào tạo theo chương trình mới; từ quản lý theo phương thức cũ qua quản lý theo phương thức mới; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất kỹ thuật; tăng cường khả năng thích ứng và năng lực cạnh tranh của khoa, đưa khoa Giáo dục thường xuyên phát triển một cách bền -trường Đại học Quảng Bình vững trên cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo.   

Các Tin đã đăng

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình