Kế hoạch thi

KH Tổ chức thi tốt nghiệp đại học văn bằng hai ngành GDTH theo hình thức VLVH

4/11/2018 8:36:32 AM
Các Tin đã đăng

  KH V/v tổ chức thi kết thúc học phần lớp ĐHGD Mầm non K59 LT từ trình độ TCCN, theo hình thức vừa làm vừa học 4/6/2018 9:09:53 AM

  KH V/v Tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K58 ( Tuyển sinh năm 2016) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, theo hình thức vừa làm vừa học 3/23/2018 3:51:06 PM

  KH V/v tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Mầm non K58 ( Tuyển sinh năm 2016) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, theo hình thức vừa làm vừa học 3/23/2018 3:48:13 PM

  KH Tổ chức tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 (Tuyển sinh năm 2015) Văn bằng hai, theo hình thức VLVH 3/23/2018 3:33:39 PM

  KH V/v Tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 ( Tuyển sinh năm 2015 ) Hệ liên thông từ trình độ TCCN, theo hình thức vừa làm vưa học 1/5/2018 10:31:23 AM

  KH V/v tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Mầm non K57B ( Tuyển sinh năm 2015 ) hệ liên thông từ trình độ TCCN, theo hình thức vừa làm vừa học 1/5/2018 10:29:54 AM

  KH V/v Tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Mầm non K58 (tuyển sinh năm 2016) Hệ liên thông từ trình độ cao đẳng, theo hình thức vừa làm vừa học 1/5/2018 10:21:09 AM

  KH V/v Tổ chức thi kết thúc học phần lớp ĐHGD Mầm non K57 (văn bằng hai) 1/5/2018 10:15:01 AM

  KH V/v Tổ chức thi kết thúc học phần lớp CĐGD Mầm non K57 1/5/2018 10:13:32 AM

  KH V/v tổ chức thi kết thúc học phần lớp ĐHGD Tiểu học K58 (LT từ CĐ) 1/5/2018 10:11:41 AM

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình