Giới thiệu

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần các lớp ĐHGD Mầm non hệ liên thông theo hình thức vừa làm vừa học ( Đặt lớp tại: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch)

12/26/2018 9:16:35 AM
Đặt lớp tại: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Trạch
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình