Giới thiệu

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ bổ sung các lớp đại học K58 theo hình thức vừa làm vừa học ( Đặt lớp tại: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Tuyên Hóa)

3/29/2019 9:16:58 AM
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Tuyên Hóa.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình