Kế hoạch thi

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (Đợt 2)

6/8/2020 9:27:51 AM
Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I lớp ĐHGD Mầm non học K61 hệ liên thông hình thức VLVH 6/8/2020 9:27:02 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giao viên mầm non hạng II 6/8/2020 9:26:12 AM

  Kế hoạch tổ chức thi khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giao viên mầm non hạng III, hạng II 6/8/2020 9:25:15 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III các lớp ĐHGD Mầm non K60 hệ liên thông theo hình thức VLVH 6/8/2020 9:24:20 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III Các lớp ĐHGD Mầm non K60 hệ liên thông theo hình thức VLVH 6/8/2020 9:23:22 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1 6/8/2020 9:21:24 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phàn kỳ 5, kỳ 6 Lớp ĐHGD Mầm non K59, K60 hình thức vừa làm vừa học 6/8/2020 9:17:19 AM

  Kế hoạch tổ chức thi tuyển ĐHGD Tiểu học theo hình thức VLVH năm 2019 6/8/2020 9:16:12 AM

  Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Mầm non K59 theo hình thức VLVH năm 2019 6/8/2020 9:14:12 AM

  Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57, K58 hành thức VLVH năm 2019 6/8/2020 9:13:16 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình