Kế hoạch thi

Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (đợt 3)

9/29/2020 3:32:14 PM
Các Tin đã đăng

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 8/26/2020 9:11:03 AM

  KH V/v tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I Lớp ĐHGD TH K61 hệ liên thông hình thức VLVH 8/26/2020 9:08:07 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III lớp văn bằng hai ĐHSP Sinh học K60 hình thức VLVH 8/26/2020 8:57:05 AM

  Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức VLVH năm 2020 (Đợt 2) 6/8/2020 9:27:51 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ I lớp ĐHGD Mầm non học K61 hệ liên thông hình thức VLVH 6/8/2020 9:27:02 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giao viên mầm non hạng II 6/8/2020 9:26:12 AM

  Kế hoạch tổ chức thi khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giao viên mầm non hạng III, hạng II 6/8/2020 9:25:15 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III các lớp ĐHGD Mầm non K60 hệ liên thông theo hình thức VLVH 6/8/2020 9:24:20 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần kỳ III Các lớp ĐHGD Mầm non K60 hệ liên thông theo hình thức VLVH 6/8/2020 9:23:22 AM

  Kế hoạch tổ chức thi kết thúc khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng 1 6/8/2020 9:21:24 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình