Giới thiệu

LỊCH TUẦN 8 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

4/12/2019 3:09:28 PM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

01/10

 

 

 

 

 

Ba

02/10

 

 

 

 

 

3/10

 

 

 

 

 

Năm

4/10

 

 

 

 

 

Sáu

5/10

13h30

Khai mạc tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo

Đ/c Hoàng Thị Hà

Đ/c Ng. Quang Hùng

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

Bảy

6/10

8h00

Tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo

(Cả ngày)

Đ/c Hoàng Thị Hà

Đ/c Ng. Quang Hùng

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

Chủ nhật

7/10

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình