Giới thiệu

Lịch tuần 4 (Năm học 2018 - 2019)

9/27/2018 9:36:30 AM

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

03/9

 

 

 

 

 

Ba

4/9

 

 

 

 

 

5/9

14h00

Hội nghị CC, VC, LĐ Trung tâm Đào taọ thường xuyên

BGH, Trưởng các phòng ban, Trung tâm và CC, VC, LĐ Trung tâm ĐTTX

Phòng họp tầng 3

Giám đốc TT

Năm

6/9

 

 

 

 

 

Sáu

7/9

 

 

 

 

 

Bảy

8/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật

9/9

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu khoa Giáo dục thường xuyên 12/28/2014 11:45:19 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình