Quyết định các lớp liên kết

QD 797-QĐ Vv TL các Ban giúp việc cho Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Ngành ĐHGD TH khóa tuyển sinh 2015 (K57) hệ LT từ trình độ CĐ, hình thức VLVH

5/24/2017 8:15:24 AM
Các Tin đã đăng

  QĐ V/v TL Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ĐHGD TH K57 Liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH 5/9/2017 3:33:15 PM

  QĐ V/v Thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:13:11 PM

  QĐ V/v Thành lập Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:10:07 PM

  QĐ V/v Thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sơ, Tiểu học Môn Ân nhạc, Mỹ thuật 4/18/2017 4:31:48 PM

  QĐ V/v cho phép sinh viên đại hoc hệ liên thông VLVH được học lại các học phần chưa đạt 4/18/2017 4:29:44 PM

  QĐ V/v cho phép SV Bùi Thị Tứ, lớp đại học GDMN hệ liên thông VLVH được được học lại các học phần chưa đạt 4/18/2017 4:23:06 PM

  QĐ V/v cho phép 02 sinh viên đại học hệ liên thông VLVH được học lại các học phần chưa đạt 4/18/2017 4:21:09 PM

  QĐ V/v cho phép 13 sinh viên đại học hình thức VLVH được học lại các học phần chưa đạt 4/18/2017 4:19:36 PM

  QĐ V/v công nhận tốt nghiệp cho SV lớp ĐH Kế toán khóa tuyển sinh năm 2013 (K55) 4/18/2017 4:17:33 PM

  QĐ V/v điều chỉnh thông tin trong Quyết định công nhận TN cho SV lớp ĐH GDMN Khóa TS năm 2014 4/18/2017 4:15:54 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình