Quyết định các lớp liên kết

QĐ V/v cho phép SV đại học hệ liên thông VLVH được bảo lưu kết quả học tập

7/14/2017 2:57:19 PM
Các Tin đã đăng

  QĐ V/v TL Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận khóa bổ túc kiến thức GDTH 7/14/2017 2:55:16 PM

  QĐ Vv thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng tiếng Lào giao tiếp dành cho cán bộ huyện Minh Hóa 7/14/2017 2:53:00 PM

  QĐ V/v TL các Ban giúp việc cho Hội đồng Tuyển sinh ĐH ngành GDMN hệ LT trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 6/28/2017 3:03:25 PM

  QĐ V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐHGD Tiểu học K47 (LT từ trình độ CĐ hình thức VLVH) 6/28/2017 3:00:53 PM

  QĐ V/v TL Ban đề thi: ban coi thi; Ban chấm thi kết thúc khóa BD tiếng Lào giao tiếp dành cho CB huyện Minh Hóa 6/19/2017 8:53:48 AM

  QĐ Vv công nhận sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp ĐHDG TH khóa tuyển sinh 2015 (K57) hệ LT từ trình độ CĐ, hình thức VLVH) 5/24/2017 8:26:54 AM

  QD 797-QĐ Vv TL các Ban giúp việc cho Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Ngành ĐHGD TH khóa tuyển sinh 2015 (K57) hệ LT từ trình độ CĐ, hình thức VLVH 5/24/2017 8:15:24 AM

  QĐ V/v TL Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ĐHGD TH K57 Liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH 5/9/2017 3:33:15 PM

  QĐ V/v Thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:13:11 PM

  QĐ V/v Thành lập Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:10:07 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình