Quyết định các lớp liên kết

QĐ V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp văn bằng hai ĐHGD Tiểu học K57 hình thức vừa làm vừa học

4/4/2018 2:43:31 PM
Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện Quảng Ninh.
Các Tin đã đăng

  QĐ V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp ĐHGD MN K58 liên thông từ trình độ CĐ hình thức VLVH 4/2/2018 9:53:36 AM

  QĐ Vv công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp ĐHGD Tiểu học K57 liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH 4/2/2018 9:46:06 AM

  QĐ V/v công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp ĐHGD MN K57B liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH 4/2/2018 9:41:11 AM

  QĐ Vv công nhận sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Lớp ĐHGD MN K57A liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH 4/2/2018 9:35:46 AM

  QĐ V/v mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng kế toán doanh nghiệp K1 10/27/2017 9:20:46 AM

  QĐ V/v mở khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước K4 10/27/2017 9:18:13 AM

  QĐ V/v TL các đoàn sinh viên thực tập SP và giảng viên hướng dẫn thực tập lớp ĐHGD Mầm non, Tiểu học khóa 57, khóa 58 9/27/2017 3:30:15 PM

  QĐ V/v TL các đoàn sinh viên kiến tập SP và giảng viên hướng dẫn kiến tập lớp văn bằng 2 ĐHGD MN khóa 57 9/27/2017 3:27:39 PM

  QĐ V/v TL các ban giúp việc cho Hội đồng Tuyển sinh ĐH hệ liên thông hình thức VLVH năm 2017 8/23/2017 8:48:41 AM

  QĐ V/v Công nhận danh sách sinh viên đại học hệ liện thông hình thức VLVH Ngành Giáo dục Mầm non tuyển sinh năm 2017 7/14/2017 3:15:09 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình