Quyết định các lớp liên kết

QĐ V/v mở khóa bồi dường theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

8/26/2020 9:02:29 AM
Các Tin đã đăng

  Quyết định về việc mở Khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng K6 12/26/2018 9:09:22 AM

  QĐ V/v mở khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 10/24/2018 7:45:00 AM

  Quyết định công nhận hoàn thành chương trình khóa học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 9/27/2018 8:36:01 AM

  Quyết định công nhận hoàn thành chương trình khóa học và cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 9/27/2018 8:32:14 AM

  QĐ V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng hai ĐHGD Mầm non K57 hình thức VLVH 8/22/2018 9:47:44 AM

  QĐ V/v công nhận hoàn thành chương trình khóa học và cấp chứng chỉ BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên 8/22/2018 9:46:08 AM

  QĐ V/v Ban hành Quy định đánh giá kết quả học tập, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 8/22/2018 9:10:29 AM

  QĐ V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên văn bằng hai ĐHGD Tiểu học K57 hình thức VLVH 8/22/2018 9:02:50 AM

  QĐ V/v công nhận SV đủ điều kiện dự tốt nghiệp lớp ĐHGD Tiểu học K57 liên thông từ trình độ CĐ hình thức VLVH 4/11/2018 8:33:04 AM

  QĐ Vv công nhận tốt nghiệp cho 44 sinh viên lớp ĐHGD MN K57 B hệ LT trình độ TCCN hình thức VLVH 4/4/2018 3:45:05 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình