Quyết định các lớp liên kết

QĐ Vv thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng tiếng Lào giao tiếp dành cho cán bộ huyện Minh Hóa

7/14/2017 2:53:00 PM
Các Tin đã đăng

  QĐ V/v TL các Ban giúp việc cho Hội đồng Tuyển sinh ĐH ngành GDMN hệ LT trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 6/28/2017 3:03:25 PM

  QĐ V/v công nhận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp ĐHGD Tiểu học K47 (LT từ trình độ CĐ hình thức VLVH) 6/28/2017 3:00:53 PM

  QĐ V/v TL Ban đề thi: ban coi thi; Ban chấm thi kết thúc khóa BD tiếng Lào giao tiếp dành cho CB huyện Minh Hóa 6/19/2017 8:53:48 AM

  QĐ Vv công nhận sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp các lớp ĐHDG TH khóa tuyển sinh 2015 (K57) hệ LT từ trình độ CĐ, hình thức VLVH) 5/24/2017 8:26:54 AM

  QD 797-QĐ Vv TL các Ban giúp việc cho Hội đồng thi và xét tốt nghiệp Ngành ĐHGD TH khóa tuyển sinh 2015 (K57) hệ LT từ trình độ CĐ, hình thức VLVH 5/24/2017 8:15:24 AM

  QĐ V/v TL Hội đồng thi và xét tốt nghiệp ĐHGD TH K57 Liên thông từ trình độ cao đẳng hình thức VLVH 5/9/2017 3:33:15 PM

  QĐ V/v Thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:13:11 PM

  QĐ V/v Thành lập Hội đồng TS Đại học ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ TCCN hình thức VLVH năm 2017 5/9/2017 3:10:07 PM

  QĐ V/v Thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình và cấp giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sơ, Tiểu học Môn Ân nhạc, Mỹ thuật 4/18/2017 4:31:48 PM

  QĐ V/v cho phép sinh viên đại hoc hệ liên thông VLVH được học lại các học phần chưa đạt 4/18/2017 4:29:44 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình