Tuyển sinh

TB Tuyển sinh chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng

10/6/2017 9:37:04 AM
(Có mẫu đơn đăng ký được đính kèm ở cuối bài đăng)

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                                                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                             

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

            Căn cứ vào Quyết định 98/2007/QĐ-BTC, ngày 13 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng; Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng, Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo bồi dưỡng Kế toán trưởng năm 2013.

I.             Đối tượng tuyển sinh

            Cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

-         Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

-         Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

II.         Chương trình đào tạo: bao gồm các chuyên đề theo qui định của Bộ tài chính

1.      Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp:

-         Thời gian đào tạo: 4 tuần (192 tiết)

-         Học phí trọn khóa: 2.200.000đ/hv

2.      Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp:

-         Thời gian đào tạo: 6 tuần (288 tiết)

-         Học phí trọn khóa: 2.500.000đ/hv

Cuối khóa học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng theo đúng qui định của Bộ Tài chính Việt Nam.

III.      Hồ sơ nhập học:

- Bản sao bằng tốt nghiệp có công chứng

-  2 ảnh 3x4

- Đơn xin nhập học và xác nhận năm công tác của đơn vị (theo mẫu có đính kèm).

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học, vui lòng liên hệ Khoa Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Quảng Bình, điện thoại: 0232 3819115; 0984 133 579 (Cô Hoàng Thị Hà - Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên); 01247 326 555 (Cô Đào Thủy - Giáo vụ Khoa Giáo dục thường xuyên).

 

                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                      PGS. TS. Hoàng Dương Hùng

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình