Giới thiệu

THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

10/24/2018 10:37:40 AM
Ngày 28/8/2018, Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 1616/QĐ-ĐHQB về việc thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên (tên tiếng Anh: Center for Continuous Training; viết tắt: CCT) trên cơ sở Khoa Giáo dục thường xuyên.

Trung tâm Đào tạo thường xuyên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý đào tạo, phát triển các loại hình liên kết đào tạo đại học, cao đẳng hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 và các loại hình bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường. Trung tâm có 3 bộ phận chức năng: Bộ phận Truyền thông tuyển sinh; Bộ phận Quản lý đào tạo, bồi dưỡng và Bộ phận Hành chính - Văn phòng. Trung tâm hoạt động dựa trên Quy chế Tổ chức và Hoạt động được Nhà trường ban hành dựa trên Quyết định số 1818/QĐ-ĐHQB của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ngày 27 tháng 9 năm 2018. 

Ngày 19/10/2018, đại diện Lãnh đạo nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-ĐHQB ngày 15/10/2018 của Trường Đại học Quảng Bình về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hà, Giảng viên chính, Trung tâm Đào tạo thường xuyên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Thầy Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm cho bà Hoàng Thị Hà và tặng hoa chúc mừng.

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-ĐHQB ngày 14/9/2018 của Trường Đại học Quảng Bình về việc điều chuyển và bổ nhiệm viên chức quản lý, điều chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Nông - Lâm, đến công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Thầy Thầy Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên cho ông Nguyễn Quang Hùng và tặng hoa chúc mừng.

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-ĐHQB ngày 08/10/2018 của Trường Đại học Quảng Bình về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, bổ nhiệm ông Nguyễn Chiêu Sinh, giảng viên, Trung tâm Đào tạo thường xuyên giữ chức vụ Trưởng bộ phận Truyền thông tuyển sinh.

Thầy Thầy Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Truyền thông tuyển sinh cho ông Nguyễn Chiêu Sinh và tặng hoa chúc mừng.

Căn cứ Quyết định số 1938/QĐ-ĐHQB ngày 08/10/2018 của Trường Đại học Quảng Bình về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Duyên, viên chức Trung tâm Đào tạo thường xuyên giữ chức vụ Trưởng bộ phận Hành chính - Văn phòng.

Thầy Thầy Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận Hành chính - Văn phòng cho bà Phạm Thị Thanh Duyên và tặng hoa chúc mừng.

Thầy Thầy Bùi Khắc Sơn - Phó Hiệu trưởng nhà trường và thầy Trần Đức Hiền - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính chụp ảnh lưu niệm cùng các viên chức quản lý Trung tâm Đào tạo thường xuyên.

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu khoa Giáo dục thường xuyên 12/28/2014 11:45:19 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình