Giới thiệu

TKB Lớp ĐHGD Mầm non K59 (LT từ TCCN)

8/11/2017 3:32:41 PM
Đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Trạch

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

                KHOA GDTX

 

THỜI KHÓA BIỂU KỲ I

Lớp:  ĐHGD Mầm non K59 (khóa tuyển sinh năm 2017)

(Liên thông từ trình độ TCCN)

Đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Trạch

(Thực hiện từ ngày 12/8 đến 22/10/2017)

Phụ trách đào tạo: Thầy Ngân (0912.360.002)

 

Thời gian

Học phần giảng dạy

Giảng viên

Từ 12/8

đến  sáng 20/8/2017

Nghệ thuật tạo hình

Nguyễn Chiêu Sinh

Chiều 20/8/2017

Thi kết thúc môn Nghệ thuật tạo hình

Từ 25/8 đến 27/8/2017

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Hoàng Thị Ngọc Bích

28/8/2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 08/9 đến 10/9/2017

Văn học trẻ em

Nguyễn Thị Quế Thanh

11/9/2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 15/9 đến 17/9/2017

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin (P1)

Lương Lan Huệ

18/9//2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 22/9 đến 24/9/2017

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lê nin (P2)

Trần Đức Hiền

25/9/2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 29/9 đến 01/10/2017

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Duy

02/10/2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 06/10 đến 08/10/2017

Đánh giá trong giáo dục mầm non

Phạm Thị Yến

09/10/2017

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 10/10 đến 22/10/2017

ÔN TẬP VÀ THI KẾT THÚC KỲ I

Lưu ý: - Dạy và học vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

            - Ngày thứ 6 học từ 17h00; Thứ 7, chủ nhật học cả ngày (Buổi sáng 5 tiết; Buổi chiều 4 tiết).

    - Buổi sáng vào học lúc 7h30; buổi chiều vào học lúc 13h30.

    - Môn: Nghệ thuật tạo hình chỉ học vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

    - Giảng viên xây dựng chương trình hướng dẫn sinh viên tự học. 

 

                                             Quảng Bình, ngày 10 tháng 8 năm 2017

                                                                           

                                                                         KHOA GDTX

 

 

Các Tin đã đăng

  Giới thiệu khoa Giáo dục thường xuyên 12/28/2014 11:45:19 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Đào tạo TX- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình