Thời khóa biểu

TKB kỳ 4 năm học 2018 - 2019 lớp ĐHGD Mầm non K59 (LT từ TCCN), tại Trung tâm GD-DN huyện Quảng Trạch

9/27/2018 8:59:06 AM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

                TRUNG TÂM ĐTTX

 

THỜI KHÓA BIỂU KỲ IV

Lớp: Đại học Giáo dục Mầm non K59 - Tuyển sinh năm 2017

(Liên thông từ trình độ TCCN)

Đặt lớp tại Trung tâm GD - DN huyện Quảng Trạch

(Thực hiện từ ngày 19/10/2018 đến 06/01/2019)

Số điện thoại thầy Ngân (Phụ trách Đào tạo): 0912.360.002

Thời gian

Học phần giảng dạy

Giảng viên

Từ 19/10 đến 21/10/2018

Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ

Nguyễn Thị Diễm Hằng

22/10/2018

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 26/10 đến 28/10/2018

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ

Phạm Thị Yến

29/10/2018

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 02/11 đến 04/11/2018

Làm đồ chơi

Nguyễn Thị Huệ

Chiều 04/11/2018

Thi kết thúc môn Làm đồ chơi

Từ 10/11 đến 18/11/2018

LL và PP tổ chức hoạt động âm nhạc

Phạm Thị Diệu Vinh

Chiều 18/11/2018

Thi kết thúc môn LL và PP tổ chức HĐÂN

Từ 23/11 đến 25/11/2018

Tâm bệnh học trẻ em

Nguyễn Thị Thùy Vân

26/11/2018

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 30/11 đến 02/12/2018

LL và PP giáo dục thể chất

Nguyễn Thị Tuyến

Chiều 02/12/2018

Thi kết thúc môn LL và PP giáo dục thể chất

Từ 07/12 đến 09/12/2018

PP cho trẻ làm quen văn học

Trương Thị Thanh Thoài

10/12/2018

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 14/12 đến 16/12/2018

Quản lý giáo dục mầm non

Huỳnh Ngọc Tâm

17/12/2018

Sinh viên tự học theo hướng dẫn của giảng viên

Từ 18/12/2018 đến 06/01/2019

ÔN TẬP VÀ THI KẾT THÚC KỲ IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:        - Ngày thứ 6 học từ 17h00; Thứ 7, CN học cả ngày. (Buổi sáng 5 tiết; Buổi chiều 4 tiết).

     - Buổi sáng vào học lúc 7h30; buổi chiều vào học lúc 13h30.

     - Giảng viên xây dựng chương trình hướng dẫn sinh viên tự học.

                                                                                               

                                                Quảng Bình, ngày 25 tháng 9 năm 2018

                                                                     PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

 

 

 

 

                                                                               Hoàng Thị Hà

 

 

Tin/Bài mới nhất

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình