Giới thiệu

Thông báo tuyển sinh sau đại học văn bằng hai hình thức VLVH năm 2019

4/3/2019 3:23:57 PM
Đặt lớp tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề Huyện Quảng Trạch
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình