Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo năm 2020

8/26/2020 9:12:16 AM
Các Tin đã đăng

  Thông báo tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non hệ liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2020 8/26/2020 9:04:26 AM

  TB V/v tuyển sinh đại học bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh hình thức vừa làm vừa học năm 2019 6/8/2020 9:19:49 AM

  Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai, liên thông ngành Giáo dục Chính trị hình thức vừa làm vừa học năm 2019 6/8/2020 9:18:19 AM

  TB V/v Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiểu chức danh nghề nghiệp giáo viên màm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 6/8/2020 9:10:49 AM

  TB V/v Tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 6/8/2020 9:06:13 AM

  Thông báo tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học hành thức vừa làm vừa học năm 2019 6/8/2020 9:02:47 AM

  Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 5/10/2019 10:37:25 AM

  Thông báo Tuyển sinh đại học ngành Giáo dục Mầm non hình thức VLVH năm 2019 4/10/2019 2:44:46 PM

  Thông báo tuyển sinh sau đại học văn bằng hai hình thức VLVH năm 2019 4/3/2019 3:23:57 PM

  Thông báo tuyển sinh các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2019 3/29/2019 9:00:16 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình