Tuyển sinh

Tuyển sinh ĐHLT Hệ VLVH và ĐHTX Năm 2013

12/14/2014 10:48:52 PM
Được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền, Trường Đại học Quảng Bình liên kết với các trư¬ờng Đại học thông báo tuyển sinh đào tạo các lớp Đại học liên thông hệ VLVH và Đại học hệ từ xa năm 2013

         

     UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

   TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                                   Quảng Bình, ngày 10 tháng 9  năm 2013

                              THÔNG BÁO TUYỂN SINH

 ĐẠIHỌC LIÊN THÔNG HỆ VLVH VÀ ĐẠI HỌC TỪ XANĂM HỌC 2013

CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

 

     Đ­ược sự cho phép của các cấp có thẩmquyền, Tr­ường Đại học Quảng Bình liên kết với các trư­ờng Đại học thông báotuyển sinh đào tạo các lớp Đại học liên thông hệ VLVH và Đại học hệ từ xa  năm 2013. Cụ thể như­ sau:

         1.Lớp ĐH liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Khoa học Thư viện liênkết với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Chỉ tiêu: 50 HV.

         2.Lớp ĐH hệ TX ngành Luật kinh tế liên kết với Viện Đại học Mở HàNội. Chỉ tiêu: 100 HV.

         3.Lớp ĐH hệ VLVH ngành Quản lý xây dựng liên kết với Trường Đại học Thủylợi Hà Nội. Chỉ tiêu: 50HV.

         4.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm.

         5.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thiết bị dạy học.

         6. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Hướngdẫn Du lịch.

         6.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp.

         7. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toántrưởng doanh nghiệp.

         8.Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán máy.

         9. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ SP dànhcho người muốn trở thành cô nuôi dạy trẻ.

         Thờigian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2013.

       Địa điểm đặt lớp: Trường Đại học Quảng Bình

        Lệ phí hồ sơ tuyển sinh: 50.000đ (2 bộ).

Hồ sơ: Theo mẫu của cáctrường Đại học có ở Khoa Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Quảng Bình.

      Mọi thông tin muốn biết thêm chitiết, xin liên hệ với khoa Giáo dục th­ường xuyên, Trường Đại học Quảng Bìnhtrong giờ hành chính, hoặc theo số điện thoại: 052.3819115; 0912465091;01247326555.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG(đã ký)

                                                                          PGS.TS. Hoàng Dương Hùng

                                                                                 

Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Thông báo tuyển sinh liên thông (Lần thứ 2) Năm 2012 12/14/2014 10:44:33 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình