Giới thiệu

 
  • Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thường xuyên   

    Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thường xuyên

    Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo thường xuyên được quy định tại Điều 5, Điều 6 chương II trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo thường xuyên, Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 1818/QĐ-ĐHQB ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình

    24/10/2018 14:20

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình