Hoạt động của Trung tâm

 
  • Hội nghị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng hệ không chính quy năm học 2018-2019   

    Hội nghị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng hệ không chính quy năm học 2018-2019

    Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1616/QĐ-ĐHQB ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở Khoa Giáo dục thường xuyên. Thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên là sự quan tâm lớn của lãnh đạo Trường, cũng là thách thức mới, nhiệm vụ lớn lao hơn của đơn vị trong công tác truyền thông tuyển sinh, quản lý đào tạo - bồi dưỡng các loại hình liên kết.

    04/12/2018 09:21

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình