Hoạt động của Trung tâm

 
 • Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020.   

  Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020.

  Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Trung tâm Đào tạo thường xuyên trong năm học 2018 - 2019 và xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020, vào lúc 14h00, ngày 19/09/2019 Trung tâm Đào tạo thường xuyên đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm học 2019 – 2020.

  23/09/2019 16:16

 • Hội nghị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng hệ không chính quy năm học 2018-2019   

  Hội nghị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng hệ không chính quy năm học 2018-2019

  Trung tâm Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 1616/QĐ-ĐHQB ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình trên cơ sở Khoa Giáo dục thường xuyên. Thành lập Trung tâm Đào tạo thường xuyên là sự quan tâm lớn của lãnh đạo Trường, cũng là thách thức mới, nhiệm vụ lớn lao hơn của đơn vị trong công tác truyền thông tuyển sinh, quản lý đào tạo - bồi dưỡng các loại hình liên kết.

  04/12/2018 09:21

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
TT Đào tạo Thường xuyên- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình